پروژه های انجام شده کوشک شرق

1400 - ساخت مخازن زیر زمینی و عملیات پایپینگ کارخانه تولید متیل آمین پتروشیمی نگین سنقر
1395 - عملیات تکمیلی بهسازی لرزه ای دانشکده علوم استان سیستان و بلوچستان
1395 - طراحی و ساخت کارخانه پلیمر پاکت پرند زاهدان
1393 - احداث ساختمان های مرکز طب تصویری
1391 - توسعه ساختمان آزمایشگاه و محوطه سازی ساختمان ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
1390 - تکمیل ساختمان اداری ستاد مرکزی آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
1393 - پروژه عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ آب گلمورتی
1390 - ساخت مخازن زیر زمینی و عملیات پایپینگ کارخانه تولید متیل آمین پتروشیمی نگین سنقر
1389 - طراحی و ساخت دی کلینیک زابل
1384 - طراحی و ساخت ساختمان شعبه یک تامین اجتماعی و 8 واحد مسکونی زاهدان
1384 - احداث ساخنمان اداری دادگستری سراوان
1381 - ساخت دو مخزن فلزی هوایی استان سیستان و بلوچستان
1378 - احداث سالن چند منظوره ورزشی بانوان در زاهدان
1378 - احداث مخزن 1500 مترمکعبی بتنی زهک
1378 - طراحی و اجرای ساختمان مرکزی شماره 2 بانک صادرات زاهدان
1378 - احداث سالن چند منظوره ورزشی بانوان در زاهدان