پروژه در حال انجام

ساخت و نصب استراکچر فلزی ریفورمرهای پتروشیمی مهرپترو کیمیا عسلویه ( ton2500 )
کارفرما: پتروشیمی مهر پترو کیمیا
نوع قرارداد: تامین ، ساخت و نصب
سال شروع: 1401
محل: عسلویه

1401