شرکت ساختمانی کوشک شرق به پشتوانه تجربه ی۳۰ ساله ی فعالیت در صنعت ساختمان سازی به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو و صاحب‌نام در کشور مطرح است و در حال حاضر نیز با ارائه بهترین خدمات مشاوره‌ و ساخت در قالب قراردادهای EPC، PC و C به فعالیت می‌پردازد.